Saturday, October 21, 2017

Setting dimention stlye วิธีการตั้งค่าเส้นบอกขนาดให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีปรับแต่งเส้นบอกขนาดสอน ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad

เส้นบอกขนาดถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม auto cad ในแต่ละประเภทการเขียนแบบมีการใช้เส้นบอกขนาดที่แตกต่างกันตามมาตรฐานทั้งลักษณะเส้นขนาดของเส้นขนาดของลูกศรหรือลักษณะของลูกศร

รวมทั้งตัวเลขในการบอกขนาดก็จำเป็นจะต้องปรับแต่งให้ออกมาตามมาตรฐานวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดพร้อมกับสามารถพิมพ์แบบนั้นออกมาให้ช่างทำงานได้ตรงตามแบบที่ท่านเขียนออกมา

Saturday, October 14, 2017

วิธีการสร้าง Title Block หรือกรอบกระดาษบอกข้อมูลแบบก่อสร้าง ก่อนพิมพ์แบบ ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม auto cad

Title block หรือที่เรารู้จักกันในวงการช่างเขียนแบบคือกรอบกระดาษที่มีเอาไว้เพื่อบอกข้อมูลต่างๆในแบบนั้นๆเช่นชื่อแบบหมายเลขแบบช่างเขียนแบบวิศวกรตรวจรับมาตราส่วนบริษัทผู้รับเหมาในการออกแบบและเขียนแบบหรือข้อมูลที่จำเป็นต่างๆสำหรับแบบก่อสร้างนั้นๆก่อนนำออกไปใช้งาน

ทั้งเพื่อการบิดดิ้งหรือแม้แต่แบบ shop drawing ที่ใช้ในการสร้างจริงก็ตามทีการสร้าง title block ช่วยให้เราไม่ต้องใส่ข้อมูลซ้ำซ้ำๆเดิมๆในทุกๆแบบที่เราเขียนออกมา  

Saturday, October 07, 2017

วิธีการกำหนด Layer การสร้าง Plot Style ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม auto cad

นี่คือเทคนิคในการกำหนดเลเยอร์เพื่อสร้าง Plot style สำหรับสำหรับสั่งปริ้นงานเขียนแบบของคุณให้ออกมาได้ขนาดความหนาลักษณะเส้นและสีตามมาตรฐานหรือตามที่คุณกำหนดเอง

เป็นวิธีที่ทำให้การเขียนแบบด้วยโปรแกรม auto cad นั้นง่ายมากยิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกให้เราสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนลักษณะของเส้นที่ต้องการพิมพ์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขทีละเส้นด้วยการสร้าง layer และสร้าง Plot style ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad

Saturday, September 30, 2017

วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมออโต้แคดให้พิมพ์แบบหรือ Plot งานหลายๆแผ่นพร้อมกัน โดย Publish AutoCAD

เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การพิมพ์แบบสำหรับช่างเขียนแบบที่งานเร่งและต้องการที่จะสั่งให้โปรแกรมพิมพ์แบบออกมาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งสั่งพิมพ์ทุกๆครั้งที่พิมพ์แบบเสร็จแล้ว

นั้นหมายความว่าเราสามารถปล่อยให้โปรแกรมสั่งงานให้เครื่องปริ้นพิมพ์แบบได้ทีละหลายๆแผ่นจำนวนมากช่วยย่นระยะเวลาในการพิมพ์งานไม่ต้องมานั่งรอในช่วงที่งานวิ่งเร่งเพื่อพิมพ์งาน

แต่ต้องบอกก่อนว่าคำสั่งนี้คุณจำเป็นต้องใช้สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างสูงและเครื่องพิมพ์ที่มี RAM เพียงพอสำหรับเก็บข้อมูล มาดูกันเลยว่าวิธีการตั้งค่าและสั่งปริ้นงานทีละหลายแผ่นพร้อมกันด้วยคำสั่งพับลิชออโต้แคดนั้นทำอย่างไร


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ฝากคำถามไว้ที่นี่

Setting dimention stlye วิธีการตั้งค่าเส้นบอกขนาดให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีปรับแต่งเส้นบอกขนาดสอน ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad

เส้นบอกขนาดถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม auto cad ในแต่ละประเภทการเขียนแบบมีการใช้เส้นบอกขนาดที่แตกต่างกันตามมาตรฐานทั้งลั...