โฟลเดอร์ plot style autocad อยู่ไหน?


หลายครั้งที่คุณได้รับไฟล์งานสำหรับการตั้งค่าปากกาเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์งาน ซึ่งแต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละบริษัทฯ หรือแต่ละช่างเขียนแบบนั้น ไม่ได้ใช้งานการตั้งปากกาสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ตรงกัน ทำให้เมื่อสั่งพิมจากคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง จำเป็นต้องตั้งค่าปากกาใหม่ เสียเวลา

แต่หากนำไฟล์การตั้งค่าปากกาจากเครื่องที่เขียนอยู่แล้วมาในโฟล์เดอร์ ของอีกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการพิมพ์แบบจากไฟล์ Autocad นั้น จะง่ายกว่า และไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่าปากใหม่ เพียงแค่นำไฟล์ filename.ctb (เป็นไฟล์ที่ตั้งค่าปากกาสำหรับเครื่องพิมพ์) มาวางในโฟล์เดอร์ และเรียกใช้ เมื่อต้องการพิมพ์แบบ เท่านี้ก็จบ

แต่ปัญหาที่หลายคนเจอก็คือ หาโฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์ .ctb ไม่เจอ ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ของคอมพิวเตอร์ วันนี้จะแนะนำวิธีหา โฟล์เดอร์ Plot Style AutoCAD อยู่ไหน?

วิธีที่ 1 พิมพ์ "stylesmanager" ลงใน command bar แล้วกด enter โฟล์เดอร์ก็จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ ทันที คุณสามารถนำไฟล์ปากกาที่ได้รับมา วางในโฟล์เดอร์นี้ แล้วเรียกใช้งานได้ทันที แต่วิธีนี้ใช้ได้กับ AutoCAD 2010 ขึ้นไปเท่านั้น เวอร์ชั่นเก่ากว่านี้จะใช้งานคำสั่งนี้ไม่ได้

วิธีที่ 2 ถ้าเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้ สามารถเข้าไปหาที่อยู่ของ โฟล์เดอร์ได้ที่
เปิด option ขึ้นมา
ไปที่แท๊ป File >> Prinht Support File Path >> Plot Style Table Search Path >> ที่อยู่ของโฟล์เดอร์ Plot Style

ให้คลิกเข้าไป แล้วก็อปที่อยู่ของโฟล์เดอร์ไปวางในช่อง address ของ windows ซึ่งแต่ละเครื่องจะแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเครื่องของผมจะอยู่ที่

C:\Users\user\appdata\roaming\autodesk\autocad 2010\r18.0\enu\plotters\plot styles
ดังนั้นคุณสามารถเลือกใช้วิธีการค้นหาว่า โฟลเดอร์ plot style autocad อยู่ไหน? จากวิธี่ที่ผมแนะนำได้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในแก้ไข หรือสร้าง Plot Style ขึ้นมาใหม่


ฝากคำถามไว้ที่นี่

Setting dimention stlye วิธีการตั้งค่าเส้นบอกขนาดให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีปรับแต่งเส้นบอกขนาดสอน ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad

เส้นบอกขนาดถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม auto cad ในแต่ละประเภทการเขียนแบบมีการใช้เส้นบอกขนาดที่แตกต่างกันตามมาตรฐานทั้งลั...