ดาวน์โหลดฟรี Blog AutoCAD รูปคนและสัตว์ กว่า 150แบบ

หลายครั้งในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad ที่เราต้องการสิ่งอ้างอิงที่สามารถมองด้วยตาและเข้าใจได้ว่า บริเวณใกล้เคียงนั้นมีความสูงโดยประมาณเท่าไหร่ ในแบบงานสถาปัตฯมักเห็นรูปรถยนต์ คน สัตว์ หรือในแบบงานภูมิสถาปัตฯก็มักเห็นรูปคน หรือต้นไม้อยูใกลักัน ให้เราสมารถเข้าใจได้ว่าต้นไม้นั้นสูงกว่าคนประมาณเท่าไหร่ 


วันนี้ก็เลยมีบล็อคสำหรับเสร็จรูปที่มีคนเค้าแจกไว้ในอินเทอร์เน็ท มาแจกต่อครับ เป็นบล็อค Autocad รูปคนกว่า 150 แบบ ทั้งบล๊อคคนยืน ผู้ชาย ผู้หญิง คนนั่ง คนพิการ คนพิการใช้ไม้เท้า คนพิการนั่งรถเข็น เป็นต้น ที่คุณอาจต้องการอยู่พอดี หรืออย่างน้อยมีไว้ก็อาจมีโอกาสได้ใช้ในวันข้างหน้า

[ดาวน์โหลดBlog AutoCAD รูปคนและสัตว์ กว่า 150แบบคลิ๊ก!!!]