ดาวน์โหลดฟรี คู่มืิอการใช้โปรแกรม Google SketchUp Pro 8วันนี้มีคู่มือการใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 มาแจกกันฟรีๆครับ คู่มือนี้เป็นภาษาไทย เขียนโดยคุณนาวินทร์ สมประสงค์ จำนวนมากกว่า 30หน้า เป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Google SketchUp Pro 8 รวมเนื้อหาที่สามารถทำให้คุณสามารถสร้างงานจากคู่มือนี้ได้เลยครับ


Google SketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างแบบจำลอง 3D (Three-Dimensional) ที่มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบกลไกการทำงานของเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะเป็นการจัดฉากทำStory Boards ในงานภาพยนต์หรือละครโทรทัศน์ก็สามารถทำได้นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Google SketchUP ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้การสร้างรูปทรงต่างๆสามารถทำได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงปลั๊กอินที่ช่วยในการจัดแสงเงาให้ดูสมจริงอย่างเช่น V-Ray หรือ Podium เป็นต้น


**ดาวน์โหลดโปรแกรม Google SketchUp เวอร์ชั้นฟรีที่นี่
**ดาวน์โหลดฟรี คู่มืิอการใช้โปรแกนม Google SketchUp Pro 8 ที่นี่