วิธีเปลี่ยนหน่วยการวัดใน Dimention ของ Autocad 2007เส้นบอกขนาด หรือ Dimention Style ที่ใช้สำหรับบอกขนาดของวัตถุต่างๆใน Autocad นั้น มีการใช่หน่วยการวัตที่แตกต่างกันไป แล้วแต่งานนั้นๆ สำหรับใครที่ใช้หน่วยการวัดเป็นเมตร มาดูวิธีการเปลี่ยนจากเมตรมาเป็นมิลลิเมตรง่ายๆดังนี้ เปิดไฟล์งานที่เราต้องการแก้ขึ้นมา หากในไฟล์นั้นมี Dimention style หลายอันก็ให้เลือกแก้ไขทีละอัน
  1. ไปที่แถบเครื่องมือ Dimention เลือก Dimention style จะมีกล่องแก้ไขเด้งออกมา
  2. เลือกแท๊บ Primary Unit
  3. แก้ไขตัวเลขในช่ิง Precisoin เป็น 0
  4. แก้ไขตัวเลขในช่ิอง Scale factor เป็น 1000.00 เรียบร้อย กด OK
เท่านี้หน่วยการวัดใน Dimention Style นั้นๆก็จะเปลี่ยนจากหน่วยเมตร มาเป็นหน่วยมิลลิเมตร เราสามารถประยุกต์ใช้วิธีนีี้เปลี่ยนหน่วยการวัดอื่นๆได้เช่นกันนะครับ