วิธีเลือกวัตถุใน Autocadการเลือกวัตถุใน Autocad นั้น มีความสำคัญอย่างมาก เพราะทุกครั้งที่เราต้องการจะแก้ไขวัตถุใดๆใน Autocad จะต้องทำการเลือกวัตถุนั้นก่อนเสมอ แต่การเลือกวัตถุนั้นมีทริค และเทคนิคบางอย่างทีคุณอาจมองข้ามไป ใครรู้แล้วไม่ต้องอ่านนะครับ อยากเขียนให้คนที่ยังไม่รู้อ่าน
  1. เลือกวัตถุโดยการคลิ๊กที่วัตถุนั้นเลย เป็นวิธีพื้นฐานง่ายๆที่ใช้เลือกวัตถุจำนวนไม่มากนัก และเฉพาะเจาะจงมาก เพราะหากเลือกโดยการคลิ๊กหลายๆอัน เป็นร้อยยังงี้ คงเมื่อยมือแย่ และนานกว่าจะเลือกได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงมีวิธีต่อไป
  2. เลือกวัตถุโดยการคลุมวัตถุนั้น โดยการเลือกจากด้านขวามือ ไปทางด้านซ้าย วิธีนี้สามารถเลือกวัตถุได้หลายอันในครั้งเดียว โดย ไม่ต้องไม่ต้องคลุมวัตถุนั้นทั้งชิ้น แค่คลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุ ก็สามารถเลือกได้เลย
  3. เลือกวัตถุโดยการคลุมจากซ้ายมาขวา วิธีนี้สามารเลือกวัตถุได้หลายชิ้นเหมือนวิธีที่ 2 แต่ต้องคลุมให้หมดทั้งอัน ไม่สามารถเลือกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตุได้
เลือกวัตถุโดยการคลุมจากขวามาซ้าย

เลือกวัตถุโดยการคลุมจากซ้ายมาขวา

สามวิธีการเลือกวัตถุที่คุณต้องเรียนรู้และจดจำให้ได้ กอ่นที่จะใช้ Autocad จนชำนาญ และการเลือกอีกแบบหนึ่งก็คือ การเลือกวัตถุทั้งหมดโดยการกด Clt+A สามารถเลือกวัตถุทั้งหมดในไฟล์นั้นเลย