ตั้งค่า Plot style ใน Autocad 2007เมื่อวานเราได้สร้าง Plot style ขึ้นมาเป็นของตัวเองแล้ว วันนี้เราจะมาดูถึงวิธีการตั้งค่า่ต่างๆใน Plot style ของเรา ให้เวลาพิมพ์ออกมาตรงตามมาตรฐานงานเขียนแบบ และดูสวยงามตา ดูง่าย ไม่ยุ่งเหยิง มาเริ่มกันเลยนะครับเปิดโปรแกรม Autocad ขึ้นมา
เข้าไปที่ File >>Plot เลือกช่อง Plot style Table ข้างหลังช่อง my style จะมีปุ่มเล็กๆรูปคล้ายปากกาให่เราคลิ๊กเลือกเพื่อเข้าไปปรับแต่ง แก้ไข ตั้งค่าต่างๆของ Plot style

คลิ๊กเลือกตรงปุ่มแก้ไข
หน้าต่าง Plot style table editor ขึ้นมา มี 2ส่วนที่สำคัญ คือ
1.สีของเส้น หรือวัตถุที่เราต้องการตั้งค่าการพิมพ์ มีทั้งหมด 255 สี
2.คุณสมบัติของปากกาที่จะสั่งพิมพ์

ง่ายๆก็คือ เลือกสีที่ต้องการตั้งปากกา แล้วมาตั้งค่าปาากด้านขวามือ เสร็จแล้วกด Save & close


มาดูตัวอย่างที่ผมตั้งค่านะครับ
สี 0-7
Colour=Black
Screen=100
Lineweight=0.15
Linetype=Use object line type
อันอื่นใช่  Use object ทั้งหมด

สี 8-255

Colour=Black
Screen=100
Lineweight=0.00
Linetype=Use object line type
อันอื่นใช่  Use object ทั้งหมด

พอเป็นตัวอย่างนะครับ