มาแอบดูผมเขียนแบบห้องน้ำ ด้วยโปรแกรม Autocad 2007

จะว่าไปแล้วการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad นั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรเลย (แหงดิ ใช้เป็นแล้วนิ) มันอยู่ที่ว่าเราเขียนแบบเป็น หรือใช้โปรแกรมเป็น การเขียนนแบบเป็นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการใช้โปรแกรมเป็น มันเป็นคนล่ะเรื่องเลย คนที่ใช้โปรแกรมเป็นคือ สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี แต่ไม่สามารถสร้างแบบที่เป็นการออกแบบด้วยตัวเอง จำเป็นต้องมีคนเขียนแบบร่าง หรือแบบดีไซน์

เพื่อสามารเขียนเป็นแบบออกมาได้ แต่สำหรับคนที่เขียนแบบเป็นคือที่สามารถดีไซต์การเขียนแบบออกมาด้วยตัวเองได้ ซึ่งนั้นจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Autocad และความรู้เรื่องการออกแบบงานที่ตัวเองต้องเขียน เช่น คุณสามารถออกแบบ และเขียนแบบสถาปัตฯด้วยตัวเองได้เลย เป็นต้นดังนั้นหากคุณขาดสิ่งใด สิ่งหนึ่งจงขวนขวายหามา หากคุณใช้โปรแกรม Autocad เก่งแล้ว คุณต้องศึกษาที่จะออกแบบงานที่คุณทำอยู่ได้ หากคุณสามารถอกแบบได้ แต่ยังอ่อนเรื่องการใช้โปรแกรม Autocad อยู่คุณก็ต้องหัดใช้ ใช้เขียนทุกวันๆ ลองศึกษาจากคู่มือการใช้งาน Autocad บ้าง หนังสือบ้าง แล้วแต่โอกาสและทุนทรัพย์จะอำนวย


 
การเขียนแบบเป็น และใช้โปรแกรมเป็นจะทำให้ค่าตัวคุณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ใครบ้างไม่อยากจ้างคนที่ออกแบบงานได้ เขียนแบบได้ด้วย ไม่ต้องมีคนมาเขียนแบบร่างใส่กระดาษแล้วให้คุณเขียนใส่ในโปรแกรม ว่างๆก็ลองศึกษาจากวีดีโอที่ผมเองเป็นคนเขียน ก็เลยอยากเอามาเแบ่งให้คุณอื่นได้ดูว่าผมทำงานแบบไหน