ไฟล์ .dxf คืออะไร?

ไฟล์งานที่ถูกสร้างมาจากโปรแกรม AutoCAD นั้น มีหลายนามสกุล หลาย Format แล้วแต่การนำไปใช้งานที่แตกต่างกันไป ที่เราคุ้นเคยก็นาจะเป็นไฟล์ .dwg, .dws, .dwt เป็นต้น วันนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับไฟล์งานที่มีนามสกุลว่า .dxf กัน
.dxf ย่อมาจาก Drawing Exchange Format file ถูกสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD หรือ โปรแกรม CAD (computer-aided design) มักบันทึกไฟล์งานเป็นไฟล์ .dxf ในกรณีที่ต้องการใช้โปรแกรมอื่นเปิดและแก้ไขรูปวาด หรือข้อมูลในไฟล์งาน .dxf ได้ เช่น ต้องการ Save ไฟล์งานรูปวาล์วแบบ 3มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD 2012 แต่สามารถนำไปเิปิดและแก้ไขด้วยโปรแกรม 3d max  เป็นต้น

เท่านี้คุณก็รู้จักไฟล์งานอีกประเภทหนึ่งที่สร้างจาก AutoCAD อีกหนึ่งตัวแล้ล่ะครับ ที่นี่คุณก็สามารถเลือกใช้ประโยชน์จากไฟล์งาน .dxf ได้แล้ว หากต้องการ