Wblock ใน autocad และแทรกบล็อกด้วย DesignCenterเราเคยเรียนเรื่องการสร้าง Block ใน Autocad ไปแล้ว [อ่านเรื่อง "วิธีการสร้าง Block ใน Autocad" ] วันนี้เราจะมาเรียนวิธีการสร้าง สร้าง Block ใน Autocad ที่วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้

และนำไปประยุกต์ใช้ โดยการแทรกเข้ามาด้วยแถบเครื่องมือ Design Center กันครับ เป็นวิธีที่ง่ายกว่าการก็อปปี้แล้ววางเป็นไหนๆ


หลักการก็คือสร้าง Block ใน Autocad ด้วยคำสั่ง Wblock และแทรกบล็อกที่เราสร้างขึ้นมาด้วยแถบเครื่องมือ Design Center
หากคุณมีบล็อก Autocad อยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอนการสร้างบล็อกด้วยคำสั่ง Wblock ไปได้เลยครับ

สร้างบล็อกด้วยคำสั่ง Wblock
ลองดูตัวอย่างจากผมก็ได้นะครับ ผมเขียนบล็อก Gate valve ทั้ง 3view คือ Top view, Side view และ Section view แบ่งได้เป็น 3ชิ้นที่ต่างใช้งานแตกต่างกันและค่อนข้างใช้บ่อย มาเริ่มกันเลยครับ

พิมพ์คำสั่ง "w" แล้ว enter แถบ Write block จะแสดงขึ้นมาให้ทำการกำหนดค่าของบล็อก ซึ่งได้แก่

 (1) Select object คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเข้าเลือกวัตถุที่เราต้องการ
 (2) Pick point กำหนดจุดศุนย์กลางของบล็อก
 (3) Destination เลือกโฟล์เดอร์ที่เราต้องการบันทึกบล็อกเอาไว้ ขั้นตอนนี้แนะนำให้เข้าที่ไปที่ Windows และสร้างโฟล์เดอร์รอไว้ก่อนเลยครับ ในตัวอย่างผมตั้งชื่อโฟล์เดอร์ไว้ว่า "My block" ให้จำเอาไว้ให้ดีว่าเราสร้างไว้ตรงไหน เพราะตอนแรกใช้บล็อกเราต้องเข้าไปที่โฟล์เดอร์นี้
 (4)Insert unit เลือกหน่วยที่เราต้องการ

เมื่อสร้างบล็อกเสร็จแล้วทั้ง 3อัน 3ชื่อ ดังตัวอย่าง ต่อไปคือการเรียกใช้บล็อกที่เราได้สร้างเอาไว้ครับ

การแทรก Block ด้วยแถบเครื่องมือ Design Center
พิม "dc" แล้ว enter แถบเครื่องมือ Design Center จะแสดงขึ้นมาและบล็อกที่เป็น Template ของ Autocad จะแสกงออกมาเป็นอะนดับแรก เราสามารถซ่อนแถบ Design Center นี้ได้โดยการคลิ๊กขวาที่ด้านข้างของแถบ Design Center แล้วติ๊กเลือกที่ "Auto Hide" เพื่อซ่อนเอาไว้เมื่อเราลากเมาส์ไปที่แถบ Design Center จึงจะยืดออกมา จะได้ไมแกะกะรกหูรกตาเวลาเราเขียนแบบครับ

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "Open" ที่อยู่มุมซ้ายด้านบนของแถบ Design Center เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์บล็อกที่เราสร้างเอาไว้ในโฟล์เดอร์


ทำการเลือกไฟล์ทั้งหมดที่เราต้องโหลดให้เข้ามาอยู่ใน Design Center และเมื่อโหลดเสร็จแล้ว เราสามารถเรียกใช้บล็อกนั้นได้เลยโดยการคลิก-ลากมาที่พื้นที่ทำงานหน้าจอได้เลยครับ