เขียนวงเมฆในโปรแกรม AutoCAD ยังไงให้สวย

เครื่องหมายวงเมฆ(Revision cloud) ในแบบ คือ เครื่องหมายที่บ่งบอกว่ามีการแก้ไขแบบนั้น ทุกครั้งที่ทำการแก้ไขแบบ จะต้องทำวงเมฆไว้เสมอ เพื่อให้คนที่นำแบบไปใช้งานได้รู้ว่าแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ปัญหาของการเขียนวงเมฆ

ในโปรแกรม AutoCAD นั้นก็คือ เขียนออกมาแล้วไม่สวย, วงไม่เท่ากันมีความหนาไม่เท่ากัน วันนี้เรามาดูวิธีการเขียนวงเมฆยังไงให้ออกมาสวยและเป็นระเบียบโดยเริ่มจากการเขียนต่อเนื่อง(Poly line) ย้ำนะครับว่าต้องเป็นเส้นต่อเนื่องเท่านั้น จะใช้คำสั่ง Line เขียนเส้นไม่ได้ ในที่นี่ผมขอใช้คำสั่งสร้างรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะครับเพราะมันเป็นเส้นต่อเนื่อง ใช้ได้เหมือนกัน หรือคุณจะเลือกใช้คำสั่ง Poly line เลยก็ได้ครับ


Command: rec
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
ขนาดรูปสี่เหลี่ยมนี้ไม่ต้องกำหนดขนาดที่แน่นอนก็ได้นะครับ ลากจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เราต้องการวงเมฆ จากนั้นเรียกใช้เครื่องมือทำวงเมฆเลยครับโดยเข้าไปที่

Draw>>Rivistion cloud หรือคุณสามารถคลิกเลือกจากแถบเครื่องมือที่หน้าจอได้เลยก็ได้

คำสั่งเป็นดังนี้ครับ
Command: _revcloud เมื่อคุณเรียกคำสั่งเขียนวงเมฆออกมา
Specify start point or [Arc length/Object/Style] : s มีคำสั่งย่อยให้เลือก 3คำสั่ง พิมพ์ “s” แล้ว Enter เพื่อกำหนดลักษณะวงเมฆ

Select arc style [Normal/Calligraphy] : c  มีลักษณะให้เลือก 2 อย่าง พิมพ์ “c” แล้ว Enter เพื่อเลือก Calligraphy เส้นที่ออกมาจะเป็นเส้นหนา

Arc style = Calligraphy อันนี้คือลักษณะที่เราเลือกแล้ว

Specify start point or [Arc length/Object/Style] : a กลับสู่คำสั่งหลักเมื่อเราเลือกลักษณะวงเมฆเสร็จแล้ว พิมพ์ “a” แล้ว Enter เพื่อกำหนดขนาดของวงเมฆที่เราต้องการ

Specify minimum length of arc <0.2000>: .3 จากนั้นใส่ตัวเลขขนาดของวงเมฆที่ต้องการ พิมพ์ “ขนาดที่ต้องการ” แล้ว Enter

Specify maximum length of arc <0.3000>: .3 อันนี้ก็เช่นกันครับ ใส่ขนาดที่ต้องการ แนะนำให้ใส่เท่ากัน แล้ว Enter ขนาดวงเมฆจะได้เท่าๆกัน

Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: o จากนั้นพิมพ์ “o” แล้ว Enter เพื่อเลือกวัตถุก็คือเส้นสี่เหลี่ยมที่เราสร้างไว้ในตอนแรก

Select object: เลือกวัตถุ
Reverse direction [Yes/No] :  n  คำสั่งถามว่า “ต้องการกลับด้านวงเมฆหรือไม่?” คำตอบคือ ไม่ พิมพ์ “n” แล้ว Enter

Revision cloud finished.


เพียงเท่านี้คุณก็จะมีวงเมฆสวยๆและเป็นระเบียบสำหรับแบบที่แก้ไขของคุณแล้วล่ะครับ อาจจะดูสลับซับซ้อน และยุ่งยากซักหน่อย แต่ทำบ่อยๆก็จะคล่องครับ

ฝากคำถามไว้ที่นี่

Setting dimention stlye วิธีการตั้งค่าเส้นบอกขนาดให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีปรับแต่งเส้นบอกขนาดสอน ในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad

เส้นบอกขนาดถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม auto cad ในแต่ละประเภทการเขียนแบบมีการใช้เส้นบอกขนาดที่แตกต่างกันตามมาตรฐานทั้งลั...