การใช้แถบคำสั่ง Window ใน autocadแถบคำสั่ง Window ใน Autocad คือเครื่องมือสำหรับการเรียกดูไฟล์ cad ที่เราเปิดด้วยโปรแกรม Autocad ครั้งละหลายๆไฟล์

(โดยปรกติแล้วผมเคยเปิดได้สูงสุดพร้อมกัน 10 ไฟล์ ใช้ Autocad 2007 ถ้ามากกว่านั้นมันจะดูยาก งง)การเปลี่ยนหน้าต่างเพื่อเปิดดูอีกไฟล์หนึ่ง หรือเปิดดูหลายไฟล์พร้อมกันก็ได้การใช้แถบคำสั่งหน้าต่าง(Window) โดยเข้าใช้เมาส์ชี้ไปที่ Window จะมีคำสั่งย่อยต่างๆดังนี้

  • Cascade คำสั่งให้เรียงเป็นหน้าต่างแบบเป็นชั้น

  •  Tile Vertically คำสั่งให้เรียงเป็นหน้าต่าง ในแนวตั้ง


  • Tile  Horizontal คำสั่งให้เรียงเป็นหน้าต่าง ในแนวแนว
นอกจากนั้น คุณสามารถเปลี่ยนหน้าต่างจากไฟล์หนึ่ง ไปอีกไฟล์หนึ่ง ด้วยคีย์ลัดง่าย โดยการกดปุ่ม Ctrl+Tab ที่แป้นพิมพ์พร้อมๆกัน