พิมพ์แบบ Autocad ให้ได้สเกลที่ต้องการการพิมพ์แบบที่เราเขียนออกมาให้เป็นกระดาษและนำไปใช้ในการก่อสร้างจริงนั้น มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจ ทำไม่เป็น อยากรู้วิธีพล็อตแบบ autocad ตั้งแต่ต้นจนจบ

วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในวิธีการสังพิมพ์งาน ตั้งค่าหน้ากระดาษ ตั้ง view plot ตั้งแต่ต้นจนจบ แบบจับมือทำกันเลย คุณจะได้พิพ์มงานเขียนแบบจากโปรแกรม Autocad ออกมาเป็นกระดาษและได้ตรงตามมาตราส่วนที่ต้องการ หรือที่เรียกว่า "On scale"
ขนาดของกระดาษมาตรฐาน ที่ใช้ในงานพิมพ์แบบก่อสร้าง


ก่อนที่จะเขียนแบบขึ้นมาซักแผ่น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนก็คือ จะพิมพ์ลงไปในกระดาษขนาดเท่าไหร่และใช้มาตราส่วนเท่าไหร่ ย่อหรือขยายแต่โดยมากแล้วงานเขียนแบบก่อสร้างมักใช้มาตราส่วนย่อ คือขนาดในกระดาษที่สั่งพิมพ์ออกมานั้นเล็กกว่าขนาดก่อสร้างจริง

ขนาดของกระดาษมาตรฐาน ที่ใช้ในงานพิมพ์แบบก่อสร้าง
A0      841x1189 mm.    
A1      594x841 mm.    
A2      420x594 mm.    
A3      297x420 mm.    
A4      210x297 mm.

ความหมายของมาตราส่วน
1:100 คือ มาตราส่วนย่อในกระดาษวัดได้ 1มิลลิเมตร ระยะในหน้างานจริงเท่ากับ 100มิลลิเมตร เช่น ระยะในแบบวัดได้ 3เซนติเมตร หน้างานจริงก็คือ 3เมตร นั้นเอง มาตราส่วนย่ออื่นๆก็เช่นเดียวกันทั้ง 1:50 ก็คือมาตราส่วนย่อในกระดาษวัดได้ 1มิลลิเมตร ระยะในหน้างานจริงเท่ากับ 50มิลลิเมตร

5:1 คือ มาตราส่วนขยาย ในกระดาษวัดได้ 5มิลลิเมตร ในหน้างานจริงเท่ากับ 1มิลลิเมตร(ไม่นิยมใช้มาตราส่วนนี้ในงานก่อสร้าง)

เมื่อรู้จักขนาดของกระดาษที่จะพิมพ์แบบและมาตราส่วนย่อ-ขยายแล้ว เราจะมาทำการตั้งค่าหน้ากระดาษในโปรแกรมเพื่อจะได้ง่ายทุกครั้งที่จะสั่งพิมพ์แบบ โดยปรกติแล้วเราจะพิมพ์งานจากหน้า Model และ Layout ซึ้งมีความแตกต่างกัน

การสั่งพิมพ์แบบจาก Model
หากเราเขียนแบบใน Autocad ด้วยสเกลเมตร(หมายถึงลากเส้นไป 1 วัดได้ 1เมตร) การพิมพ์แบบนั้นทำได้โดยการสร้างกรอบสี่เหลี่ยมเท่ากับขนาดกระดาษที่เราจะพิมพ์ ในตัวอย่างจะใช้กระดาษมาตฐานขนาด A3 พิมพ์ในมาตราส่วนย่อ 1:100 พิมพ์ rec>enter> คลิ๊กซ้ายเลือกจุดเริ่มต้น แล้วลากไปทางขวาบน แล้วพิมพ์ d>enter>42.0>enter>29.7>enter จะได้ขนาดกระดาษ A3 ที่ใช้พิมพ์ในมาตราส่วน 1:100

หลังจากนั้นก็ใด้กรอบสี่เหลี่ยมอันนี้มาใช้ในการพิมพ์ แต่ต้อง offset กรอบสี่เหลี่ยมนี้ก่อนเพราะกรอบสี่เหลี่ยมนี้เป็นขนาดกระดาษ A3 จริงจะต้องเว้นระยะจากขอบกระดาษมาด้วย เป็นเส้นพื้นที่การพิมพ์ด้วยคำสั่ง offset พิมพ์ o>enter>1>enter เลือกเส้นกรอบ แล้วคลิ๊กอีกทีในกรอบ ก็จะมีเส้นที่ offset จากขอบกระดาษ เป็นพื้นที่การพิมพ์
พิมพ์แบบ Autoacad ลงกระดาษ A3 Scale 1:100
มาเริ่มการพิพ์ลงกระดาษกันเลย กดแป้นพิมพ์ Ctrl+p จะมีหน้าต่างการพิมพ์ขึ้นมา
1.printer/ptotter เลือกเครื่องพิมพ์ที่เราจะสั่งพิมพ์
2.Paper size =A3 เลือกขนากระดาษ
3.Plot scale เลือกมาตราส่วนในการพิมพ์ 1mm. : 0.1 ดูตามรูปภาพประกอบ
4.Plot style table เลือกพล็อตสไตท์(การตั้งค่า PLot style อ่านที่นี่)
5.Drawing orientation ติ๊กเลือกที่ Landscape
6.Plot area เลือกพื้นที่การพิมพ์ เลื่อนไปที่ windows แล้วคลิ๊กเลือกที่ปุ่ม windows ข้างขวา ไปเลือกพื้นที่การพิมพ์ที่เราตั้งไว้ตอนแรก
7.กด ok เพื่อสั่งพิมพ์

เรียบร้อยแล้ว แบบที่เราสั่งพิมพ์ออกไปในกระดาษขนาด A3 มาตราส่วน 1:100