อบรม AutoDesk Revit ฟรี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง29 ก.พ.- 4 มี.ค. 55

ใครๆที่กำลังมองหาหลักสูตร การอบรมหรืออยากเรียนAutoCAD 3d แบบฟรีๆไม่เสียตังค์ วันนี้เรามีการอบรม Autodesk Revit การออกแบบเขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรมประยุกต์ 3 มิติ(Autodesk Revit) แบบฟรี ไม่มีค่าอบรมแต่อย่างใดที่ สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดทำโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบเขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรมประยุกต์ 3 มิติ(Autodesk Revit)เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 1-4 มีนาคม 2555 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 งานนี้ใครที่อยู่แถวๆราชบุรีก็สะดวกดีนะครับ แต่สำหรับคนที่อยู่ไกลแต่อยากไป ก็ต้องเสียค่าเดินทาง และค่าที่พักกันเอาเองนะครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 032-264978 ต่อ 3102 หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 นี้เท่านั้น ของดี แบบฟรีๆก็มีมาบอกกันไม่บ่อบนะ ช้าไม่ทันก็คงเสียใจด้วย