ปรับสเกลให้ Hatch ใน Autocad ให้สมส่วนหลายครั้งที่เราเพิ่มลวดลาย(Hatch)ในงานเขียนแบบ 2มิติด้วย Autocad ลวดลายนั้นมักมองไม่เห็น บางเกินไป บางที่ก็หนาแน่นไปหน่อย เพื่อให้ลวดลาย(Hatch) ออกมาดูดีแลละสวยงาม

เราต้องมีการตั้งค่าซักเล็กน้อย ไม่ยากเกินไป ลองทำดู


เมื่อคุณเลือกลวดลายที่จะใส่ลงไปแล้ว อย่าลงกด OK ให้ปรับแต่งค่าซักเล็กน้อยที่ช่อง scale ซึ่งโดยปรกติแล้วโปรแกรมจะตั้งค่าไปที่ 1

หากลวดลายหนาเกินไปก็ตั้งค่าให่มากขึ้น เป็น 2 3 5 10 จนเป็นที่่น่าพอใจก็ค่อยกดปุ่ม OK หากลวดลายมันมองไม่เห็นหรือห่างเกินไปก็ปรับค่า scale ให้น้อยลงเป็น 0.8 0.1 0.001 จนกว่าลวดลายนั้นจะออกมาพอดี และสวยงาม ตามที่คุณต้องการได้