จัดการแถบคำสั่ง commamd lineCommand Line คือ แถบแสดงการคำสั่งต่างๆที่เราป้อนเข้าไป การเลือกคำสั่งย่อยต่างๆในคำสั่งหลักนั้น ต้องอาศัยการอ่าน Command Line จึงจะสามารถใช้คำสั่งนั้นไ้ดอย่างถูกต้องแม่นยำ
เช่น  Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

คำสั่งเขียนวงกลม พิมพ์ "c" แล้วเคาะ  โปรแกรมจะถามต่อไปว่า
 Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 
 Specify center point for circle= ระบุจุดศูนย์สำหรับวงกลม
 Specify center point for circle or =ระบุจุดศูนย์สำหรับวงกลม หรือ
 [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  อันนี้คือคำสั่งย่อยในการเขียนวงกลม ซึ่งต้องอาศัย Command Line
ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้การจัดการ Command Line กันครับ

Command Line อยู่บริเวณด้านล่างของจอมอนิเตอร์ เปิด-ปิด ด้วยคำสั่ง Clt+9 แล้วเคาะ ใครที่เผลอทำแถบคำสั่ง Command Lineหาย ก็สามารถเปิดกลับมาดด้วยคำสั่งนี้


Command Line สามารถปรับให้สูงได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับอ่านคำสั่ง สำหรับมือใหม่ควรอ่านคำสั่งนี้ทำความเข้าใจ แะลองใช้คำสั่งนั้นดู เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้คำสั่ง

และหากต้องการดูคำสั่งทั้งหมดที่เราได้สั่งไปแล้ว เพื่อทบทวน ให้กด F2 กล่องอักษรคำสั่งก็จะเปิดขึ้นมา