วิธีลบเลเยอร์ใน AutoCADผมเคยเขียนเรื่อการควบคุมเลเยอร์เอาไว้(อ่านที่นี่..) วันนี้จะมาว่ากันในเรื่องวิธีลบเลเยอร์ที่เราไม่ต้องการออก เพราะเราไม่ต้องการจะใช้เลเยอร์นั้นแล้ว หรือมันมีมากเกินไป ทำให้จัดการยาก ดังนั้นวันนี้มาลบเลเยอร์ออกไปด้วยวิธีดังต่อไปนี้

*ก่อนทำการล็อคเลเยอร์ให่ทำการล็อคเลเอยร์ที่เรายังต้องการใช้อยู่ก่อน(LockLayer:อ่านวิธีล็อคเลเยอร์Autocadที่นี่..) ไม่งั้นเดี๋ยวเผลอลบไป จะแก้ไขยากนะครับ
**เลเยอร์จะไม่สามารถลบออกได้ถ้ายังมีวัตถุ เช่น เส้น, ลวดลาย, วงกลม ฯลฯ ให้ทำการเปลียนวัตถุนั้นไปอยู่ในเลเยอร์ที่เราต้องการก่อน

เลเยอร์ที่ไม่มีวัตถุแล้วจึงสามารถลบเลเยอร์นั้นออกได้ โดยเข้าไปที่แถบเครื่องมือจัดการเลเยอร์และลบออกได้เลย

อีกวิธีหนึ่งในการลบเลเยอร์คือใ้ช้คำสั่ง ลบเลเยอร์โยตรงเลยคือ Laydel
พิมพ์ laydel ลงในแป้นพิมพ์แล้วกด Enter
จากนั้นเลือกเลเยอร์ที่จะลบ เมื่อเลือกครบแล้วกด Enter
โปรแกรมจะถามเราว่าต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ ตอบใช่ พิมพ์  y แล้วกด Enter
เท่านี้เลเยอร์ที่เราต้องการลบก็จะหายไปพร้อมกับวัตถุทุกอย่างที่อยู่ในเลเยอร์นั้น

---จบ---